מודעה לצבעי קיר
מודעה למגזין עיצובים המציג סדרה חדשה של צבעים לצביעת קירות
______________________________________________________________________________________________
 
Advertisement for wall paint
Print ad for a designer’s magazine featuring a new collection of wall paint colors.
 
Back to Top